Zbiórka makulatury dla Afryki

85 W warszawskiej szkole “Żagle”, zaangażowanej od początku w organizację Orszaku Trzech Króli w stolicy, trwa zbiórka makulatury, z której dochód będzie przeznaczony na budowę studni w Sudanie Południowym. W akcję “Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym” włączyły się dwa oddziały szkoły Żagle – z Międzylesia i Falenicy. Organizatorzy akcji przypominają, że jeden kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki. Dla klasy z każdego z dwóch oddziałów, która zbierze najwięcej makulatury, przewidziano nagrodę. Akcja, którą właśnie ogłoszono wśród uczniów, zakończy się 20 grudnia.

Ponadto, każdy może pomóc we włączeniu się w tę inicjatywę poprzez udostępnienie przyjaciołom i znajomym filmów, które pokazują jej efekty – wybudowane studnie w miejscowościach Kejo-keji i Tali w Sudanie Południowym (filmy prezentujemy poniżej).

O. Krzysztof Zębik, kombonianin, po powrocie z Sudanu Południowego przekonuje: “ta forma apostolstwa jest tak prosta i dostępna dla każdego”. Dzięki czynnemu włączeniu się szkół w akcję, uczniowie lepiej rozumieją przekaz, że Orszak Trzech Króli ma również wymiar charytatywny i misyjny i wiąże się z rzeczywistą pomocą dla innych.

Studnia w Kejo-keji

Studnia w Tali