Mieszkańcy Wieruszowa pragną wspólnie uczcić święto

Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2014 roku.

 „…Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?” Ujrzeli bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyli oddać Mu pokłon…”

„…A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, stała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się na miejscu gdzie było Dziecię…”

(Słowa Ewangelii wg św. Mateusza z dnia 6 stycznia)

W Mędrcach, Trzech Królach widzimy siebie, całą rodzinę ludzką i całą rodzinę naszego miasta, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z różnych miejsc i środowisk Wieruszowa by złożyć Chrystusowi pokłon i cześć i sposób symboliczny i  radosny !!!

Na pamiątkę przybycia Trzech Mędrców do betlejemskiej stajenki i ich spotkania z Chrystusem wspólnie świętujmy w Orszaku Trzech Króli na ulicach naszego miasta!

Wieruszowski Orszak Trzech Króli to:

  • odtworzenie historii, która wydarzyła się w Betlejem 2000 lat temu;
  • nawiązanie do staropolskich tradycji;
  • przypomnienie starodawnych obyczajów i pieśni kościelnych;
  • radość i świąteczna zabawa na ulicach naszego miasta w mroźny styczniowy dzień. 

Tak jak w Wieruszowie uroczystość Objawienia Pańskiego, Orszak Trzech Króli będzie świętowany w innych miastach Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ukrainy i Republiki Środkowej Afryki.

Orszak Trzech Króli po raz pierwszy przejdzie ulicami Wieruszowa - bądźmy wszyscy na tym Orszaku!